1. Felhasználási feltételek tartalma
  1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Studimax Bt.  (8071 Magyaralmás, Diófa u. 65. a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett BIMBAM.HU ( www.bimbam.hu oldalon elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy bimbam.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
  2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a bimbam.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
  3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában az oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.
 1. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
  1. A Szolgáltatás célja hogy a felhasználók, üdvözölhessék egymást különböző alkalmakkor, e-mailben elküldött hangüzenettel.
  2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé, elérhetővé, elküldhetővé tétele; illetve annak biztosítása, hogy a felhasználók saját hangjukat a biztosított zenei alappal, énekkel együtt az általuk megjelölt címzettnek e-mail formájában elküldhessék.
  3. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított, vagy telefonon elmondott szöveg tartalma). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
  4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a bimbam.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

 

 1. A regisztráció
  1. A szolgáltatás egyes elemei csak a küldő és a címzett adatainak megadásával vehetők igénybe (pl. küldés). Az adatok valódiságáért kizárólag a Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, üzenete nem jut el a címzetthez! A küldés szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.
  2. Az adatok megadásával Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.
  3. A Felhasználó az adatok megadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető hanganyagok, illetve telefonon felvett információk, a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást reklám céljára nem használja.
 1. Az egyes szolgáltatások
  1. Hangüzenet összeállítása, küldése
   A Szolgáltató a Weboldalon lehetőséget nyújt a Felhasználónak a rendelkezésre bocsátott hangelemek felhasználásával egyedi elektronikus levél küldésére az alábbi feltételekkel:
   1. A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető hang-tartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, a Szolgáltatást reklám céljára nem használja, és a levél küldését megelőzően megadja nevét és e-mail címét oly módon, hogy a valós adatok alapján a levél címzettje azonosítani tudja a levél feladóját.
   2. Felhasználó a hangüzenetet elküldés előtt meghallgathatja, azon változtatásokat tud végrehajtani, és egyidejűleg egy címzettnek tudja elküldeni.

  2. Hangüzenet összeállítása, küldése saját hang felhasználásával
   A Szolgáltató a Weboldalon lehetőséget nyújt a Felhasználónak saját hangja felhasználásával egyedi elektronikus levél küldésére az alábbi feltételekkel:
   1. A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa elmondott, a rendszer által rögzített hang-tartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, a Szolgáltatást reklám céljára nem használja, és a levél küldését megelőzően megadja nevét és e-mail címét oly módon, hogy a valós adatok alapján a levél címzettje azonosítani tudja a levél feladóját.
   2. Felhasználó a hangüzenetet elküldés előtt meghallgathatja, azon változtatásokat tud végrehajtani, és egyidejűleg egy címzettnek tudja elküldeni.

 

 1. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
  1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
  2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró meghallgatáson és küldésen kívül és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.
  3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
 1. Felelősség
  1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja , a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
  2. A küldés során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
  4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által küldött tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
  5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 


Magyaralmás, 2010. december 01.